F.N. Kempen officieel erkent als nullozer

 

F.N. Kempen kiest er voor visueel aantrekkelijke planten te telen met respect voor mens, maatschappij en milieu. We zijn dan ook trots om te vermelden dat wij zijn erkent als nullozer. 

De individuele zuiveringsplicht bepaalt sinds 1 januari 2018 voor glastuinbouwbedrijven dat restwater tot minimaal 95 procent van alle gewasberschermingsmiddelen moet worden gezuiverd. Bij F.N. Kempen reikt de ambitie voor een duurzame toekomst verder dan de wettelijke voorschriften. Vandaar dat wij dan ook trots zijn om te vermelden dat wij zijn erkent als nullozer. Deze status hebben wij verkregen nadat wij bij de bevoegde instanties aannemelijk hebben gemaakt dat er geen lozing van drain- en terugspoelwater plaats vindt vanuit de inrichting.

"Door de verplichting zijn we alle waterstromen op ons bedrijf in kaart gaan brengen. Na overleg met de omgevingsdienst, het waterschap, de NVWA en Rijkswaterstaat bleek dat we met een enkele investering nullozer konden worden. Gezien onze ambitie om vernieuwend bezig te zijn, hebben we hier dan ook niet over getwijfeld", aldus Van der Vaart.